About US

2BeSHOP.com เราเป็นร้าน Server Online รวมทั้งสินค้ากลุ่ม Corperate แต่ความตั้งใจของเราและทีมงาน คงไม่เพียงแค่สินค้าดี ราคาถูก แต่เราอยากให้ท่านได้ความรู้นำไปใช้ในองค์กรของท่าน ให้ท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในงานบางงาน เราอยาก Share ประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์สั
คมให้น่าอยู่ขึ้น เมื่อเราแบ่งปันซึ่งกันและกัน

เราอยาก Share ข่าวสารในแวดวง รวมถึงเทคโนโลยี่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกษ์ในการที่ท่านดูและอยู่หรือในธุรกิจของท่าน

เราไม่ต้องการเป็นร้านที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นเพียงแต่ขาย ขาย ขาย แต่ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงสิ่งที่เหมาะกับลูกค้ามากที่สุด

หลายครั้งของใหม่สุด ก็ไมาได้เหมาะของเราเสมอไป เช่น กำลังมีสินค้าออกใหม่ ร้านทุกร้านทราบกันแล้ว แต่แทนที่หากขายโล๊ะที่เกิดขึ้น จะปิดบังว่าตัวใหม่จะออก ลูกค้าควรทราบ และทราบเทรนด์ ก็มักโดนหลอกขาย แต่ไม่ใช่ว่าของที่ออกมาใหม่จะเหมาะกับเรา เพราะของใหม่ย่อมมากับความแพง และฟีเจอร์บางอย่างในของใหม่เราก็ไม่ได้ใช้ แทนที่จะๆด้ของดี ราคาถูก และเหมาะกับการใช้งานของเรา

นี่คือสิ่งที่ Blog.2BeSHOP.com ทำคือ เราจับเทรนด์ของกลุ่มสินค้า Enterprise หรือ Corperate เรามอบ Link Download สำคัญ สำคัญที่ลูกค้าควรมี เรามอบประสบการณ์ที่เราพบเจอเพื่อ Share ออกไป ปราศจากการแทรกแทรงโดย Brand อย่างตรงไปตรงมา เรามอบ Review สินค้าที่ตรงไปตรงมา และเราอยากสรรค์สร้างสังคมชาว IT, Admin ให้มาร่วมกัน

บทความผิดพล่ดประกาศใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ทั้งหมด เกิดจากประสบการณ์จริง บนความเข้าใจ และความรู้ที่จำกัดของมนุษย์ admin คนหนึ่งจะทำได้

ขอบพระคุณที่เยี่ยมชม และติดตาม คุณสามารถร่วมสรรค์สร้างกับเราได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า หรือ ซื้อสินค้าใดๆ จากเรา เพียงชื่นชอบ ก็ Share ออกไปให้เพื่อนของคุณผ่าน Facebook หรือ Twitter ของเรา แค่นี้ก็ขอบพระคุณมากครับ

Share to ...

About the Author