eLife 4 Life โครงการทำดีให้สังคม อุปการะเด็กยากจนผ่านมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

242607_3221012099445_543995843_o
2BeSHOP.com ภายใน eLife Systems Co.,Ltd. เรามีความตั้งใจ ไม่เพียงแต่การขายสินค้าดี มีคุณภาพให้กับบริษัทในประเทศไทย แต่เรายังมีความตั้งใจว่า ในทุกยอดขายที่เราขายได้ เราจะบริจาคคืนสู่สังคม เราจึงมีโครงการ eLife4Life เพื่อช่วยเหลือสังคม ล่าสุด สำหรับยอดขาย Q1/2556 เราได้ทำการบริจาคเงิน เพื่ออุปการะเด็กยากจน เพื่อช่วยเหลือในอาหาร และทุนการศึกษาผ่าน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรยากาศยังไม่มีอะไรมาก เพราะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เราอยากมีส่วนในสังคม ก็ช่วยเหลือเด็กไปจำนวน 60,000 บาท สามารถดูแลเด็กได้จำนวน 10 คน ตลอด 1 ปี ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และ ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอย่างดี สำหรับภาพเด็กนั้น เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ลงรูปภาพลงไป

Share to ...

About admin