MS Exchange 2010 ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อได้

ระบบอีเมล์นั้น Security มีส่วนสำคัญ เพราะอีเมล์เรานั้นก็เสมือนตัวแทนตัวเรา เกิดมีคน Hack ไปหรือเอาไปใช้ความลำบากจะมาเยือน สำหรับ Microsoft Exchange 2010 ที่เรา implement นั้น เราสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่มาใช้งานอีเมล์ของเราได้ ไม่ว่าจะ Mobile , Tablet ต่างๆ

ระบบ Security นี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ แต่ยังเป็นประโยชน์หากเราทำอุปกรณ์สื่อสารของเราหายได้ด้วย ด้วยการ Wipe หรือล้างเครื่องที่เชื่อมต่อนั้น เพื่อไม่ให้ดูดอีเมล์ของเราไป

Share to ...

About admin