ระบบสำรองข้อมูลของคุณ เป็นอย่างไรกันบ้าง ? มาแนะนำตัวผู้ช่วย “VEEAM”

 

2016-11-16_18-29-01

การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและการแข่งขันในสังคมปัจจุบัน องค์กรต่างๆ จึงได้พยายามพัฒนางานด้านไอทีของตนเอง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ ลดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญ ไม่ล่ม และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

แนวโน้มของ ศูนย์ข้อมูล (data center) ในหลายหน่วยงาน จึงได้ถูกพัฒนาไปสู่ ..

  1. เวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) – เพื่อรองรับบริการด้านการจัดสรรทรัพยากรไอทีให้รวดเร็ว
  2. การจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ (Modern Storage) – เพื่อรองรับความปลอดภัย และการควบคุมข้อมูลที่รัดกุมขึ้น
  3. คราวน์ (Cloud) – เพื่อรองรับการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไอที

2016-11-16_10-40-02

 

องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญหน้า กับความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบไอที (end users) ที่ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การที่จะต้องใช้งานข้อมูลและโปรแกรม(หรือแอพ)ได้ตลอดเวลา (24/7), รอไม่ค่อยได้ หากระบบล่ม หรือต้องปิดในบางช่วง (downtime), เป็นเรื่องใหญ่แน่ หากข้อมูลหาย (data loss), หรือ ข้อมูลที่โตขึ้นเรื่อยๆ (ประมาณ 30-70% ต่อปี)

ความท้าทายของระบบงานไอที ที่องค์กรต่างๆ จะต้องทำให้ได้ ก็คือ ระบบไอทีที่ใช้งานได้ตลอดเวลา (Always-On Enterprise) .. “แล้วองค์กรเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบไอทีใช้งานได้ตลอดเวลา ?”, “แล้วระบบไอทีที่มีอยู่ ทำได้ไหม จะต้องปรับอะไร จะต้องซื้ออะไรเพิ่ม ?” และอื่นๆอีกมากมาย

2016-11-16_11-42-15

 

แน่นอน หลายองค์กร มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) แต่ยังขาดประสิทธิภาพ และไว้วางใจยังไม่ค่อยได้ .. จากสถิติในเรื่องนี้ พบว่า การกู้ข้อมูลกลับมาได้ ล้มเหลวถึง 16%, ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง ในการกู้ข้อมูล และระบบกลับคืน (RTO) , ข้อมูลที่กู้กลับมาได้ เก่าเกินไป (RPO), น้อยกว่า 6% มีการทดสอบระบบสำรองข้อมูลของตนเอง อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง, ไม่เห็นภาพรวมของระบบสำรองข้อมูล เพื่อจะตรวจสอบก่อนที่ปัญหาจะเกิด, เป็นต้น

สิ่งที่หลายองค์กรต้องการในระบบสำรองข้อมูลของตนเอง ตัวอย่างเช่น กู้ข้อมูลและระบบขึ้นมาให้ได้ ภายในไม่เกิน 15 นาที (RTO), ข้อมูลที่กู้ขึ้นมา ไม่เก่าเกินกว่า 15 นาทีที่แล้ว (RPO), การตรวจสอบและทดสอบระบบสำรองข้อมูลอยู่เรื่อยๆ, ลดอัตราความล้มเหลวในการกู้ข้อมูล เหลือ 0%, มีระบบ Sandbox เพื่อช่วยในการทดสอบระบบ ก่อนที่จะอัพเดต หรือเปลี่ยนเวอร์ชั่นของโปรแกรม ก่อนจะปล่อยสู่ผู้ใช้งาน และมีระบบตรวจสอบ ก่อนที่จะเกิดปัญหา เป็นต้น

2016-11-16_12-29-27

ผลสำรวจบอกว่า 84% ของ ผู้อำนวยการไอที (CIO) บอกว่า ระบบไอทีที่มีอยู่ ยังไม่พร้อมรองรับ ความต้องการของผู้ใช้งานได้

งบประมาณที่จำกัด อาจจะทำให้หลายองค์กร ไม่สามารถลงทุนเพื่อพัฒนาระบบที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (Always-On) แต่อย่าลืมนึกถึง มูลค่าความเสียหายขององค์กร ต่อชั่วโมง เมื่อระบบล้ม รวมไปถึง ความเชื่อมั่นของลูกค้า และภาพลักษณ์ขององค์กร

 

VEEAM จึงได้เข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในความท้าทายเรื่องนี้ และด้วย Veeam Availability Suite การกู้ข้อมูลและระบบ กลับคืนมา ภายในเวลาที่น้อยกว่า 15 นาที จึงเป็นไปได้

Veeam Availability Suite สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ เช่น คุณจะกู้สิ่งที่คุณต้องการได้เร็วแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม (ไฟล์, อีเมล์, Virtualization หรือ แอพโปรแกรม), คุณจะทำอย่างไรที่จะจำกัด หรือลดการสูญเสียข้อมูล, คุณจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณกู้ขึ้นมาได้อย่างไร, คุณจะลดความเสี่ยงในการล่มของระบบได้อย่างไร, คุณสามารถจะเฝ้าระวังระบบ ก่อนที่ระบบจะมีปัญหาได้ไหม แล้วคุณจะทำอย่างไร เป็นต้น

คำถามเหล่านี้ เป็นคำถามที่ท้าทาย การพร้อมใช้งานตลอดเวลา (Aways-On) ที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญ .. ไว้ตอนต่อๆ ไป เราจะแนะนำให้รู้จัก Veeam Availability Suite กันมากยิ่งขึ้น

%%%%%%%%%%%%%%%

Share to ...

About iPart